Oproep deelnemers werkgroep gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Inwoners van Aarle-Rixtel gezocht!
Binnenkort gaat woningcorporatie woCom een gebiedsvisie opstellen voor Aarle-Rixtel. Het doel van de gebiedsvisie is om te kijken wat goed gaat in Aarle-Rixtel, wat er beter kan en hoe we dat kunnen aanpakken. Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals participatie van bewoners, zorg voor bewoners, openbare ruimte, voorzieningen in het dorp en woningen en woningvoorraad. Hoe is het gesteld met de bebouwde omgeving? En met de leefbaarheid? Wat zijn de sterktes en de zwaktes en waar liggen kansen en bedreigingen?

WoCom werkt hierbij samen met de gemeente Laarbeek, Bewonersraad Laarbeek, dorpsplatform Aarle-Rixtel, de Zorgboog, LEVgroep en andere belanghebbenden.

Graag nodigen we inwoners van Aarle-Rixtel (zowel huurders, als woningeigenaren) uit om met ons mee te praten. U weet als ervaringsdeskundige op het gebied van wonen en de woonomgeving het beste wat er speelt en wat er kan worden verbeterd. Allereerst door het invullen van een enquête, waarmee in beeld gebracht wordt wat goed en wat minder goed gaat in uw wijk. Daarna zal er een (avond)bijeenkomst plaatsvinden waarin we samen oplossingen gaan bedenken. Dit alles wordt vastgelegd in een document wat verspreid wordt onder de inwoners van Aarle-Rixtel. Uw inbreng is belangrijk voor een goede gebiedsvisie! Ook als u bijvoorbeeld alleen de enquête in wilt vullen, is uw hulp zeer welkom!

Bent u (of kent u) een enthousiaste inwoner uit Aarle-Rixtel? En denkt u graag mee over wat er beter kan met betrekking tot wonen en de woonomgeving? Meldt u dan aan bij Ankie Verspeek van woCom vóór 31 december aanstaande via: a.verspeek@wocom.nl of 0493-49 76 05. De volgende gegevens ontvangen we graag bij uw aanmelding: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Geeft u ook aan of u alleen de enquête wilt invullen of ook wilt deelnemen aan de bijeenkomst. Indien u zich eerder heeft aangemeld hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Oproep deelnemers werkgroep gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Bewonersraad Laarbeek denkt mee over ‘witte woningen’

WoCom gaat de karakteristieke ‘witte woningen’ in Beek en Donk slopen en vervangen door nieuwbouw. Bewonersraad Laarbeek is actief betrokken bij de ‘meedenkgroep witte woningen’waarin, naast woCom en de Dorpsraad, ook enkele huidige bewoners participeren.
In verschillende bijeenkomsten hebben we aangegeven dat het karakteristieke van beide pleinen bewaard moet blijven. Daamaast hielden we duurzaamheid en energie bij dit project goed in de gaten. Z0 worden de woningen straks verwarmd met vloerverwarming en kan de temperatuur in de slaapkamers apart geregeld worden.
Ook in de indeling van de woningen zijn er na opmerkingen van ons aanpassingen gedaan. De zolder wordt nu een ruimte boven de hele woning. En we hebben aangegeven dat het glasvezelgebouwtje op het Michaelplein een doorn in het cog is, zeker als alles er straks met de nieuwbouw strak uitziet. We hebben gevraagd of
het mogelijk is om de muren te voorzien van een extra rij stenen aan de buitenzijde van hetzelfde materiaal als die van de woningen.
Inmiddels heeft woCom voor de omwonenden van beide pleintjes een informatiemiddag georganiseerd. Daarvoor was veel interesse en de aanwezigen kregen de gelegenheid om eventuele opmerkingen of adviezen op te schrijven. Als het hele project is afgerond, komen er uiteindelijk meer huurwoningen beschikbaar dan er nu staan: een groei van 28 naar 37 woningen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bewonersraad Laarbeek denkt mee over ‘witte woningen’

Resultaten woonbelevingsonderzoek Laarbeek.

Graag delen wij de resultaten van onderstaande enquête met u. Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Resultaten woonbelevingsonderzoek Laarbeek.

Enquête 2021

De afgelopen anderhalf jaar heeft de situatie rondom COVID-19 daar helaas een stokje voor gestoken. Wij kunnen nog niet fysiek bij elkaar komen in grotere groepen en hebben vaker en meer digitaal moeten overleggen met anderen om jullie belangen toch te kunnen behartigen.

We zijn wel benieuwd naar jullie input en willen nog steeds graag van jullie weten welke onderwerpen we op de agenda moeten zetten bij woCom.

Omdat we u dat nog niet persoonlijk kunnen vragen, willen we jullie uitnodigen dit middels een enquête te doen.

 U kunt deze enquête invullen op : https://nl.research.net/r/laarbeek

Daarnaast hebben we nog steeds behoefte aan betrokken huurders, in het bestuur, als huurder die een paar keer per jaar een aantal vragen willen beantwoorden of die mee wil denken in het raadplegen van de verhuurder, kortom Bewoners die een bijdrage willen leveren aan het belang van alle huurders van Laarbeek.

Help ons u te helpen. Meldt je aan als “denktank” en vul de enquête in. Het is helemaal anoniem en de gegevens worden door de woonbond verwerkt conform de regels van de AVG. Natuurlijk kunt u uw gegevens delen in de enquête zodat wij u kunnen benaderen maar dat is geheel vrijblijvend.

LET OP het gaat om het belang van ons allemaal.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Enquête 2021

Recht op huurtoeslag? Laat het niet liggen!

2 juli 2021

Door een wetswijziging in 2020 kregen meer mensen recht op huurtoeslag. Lang niet iedereen die er recht op heeft vroeg het ook aan. Had jij recht? Laat geen geld liggen!

Door de wetswijziging kregen ongeveer 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Die wijziging hield in dat de ‘inkomensgrens’ voor huurtoeslag geen harde grens meer is.

Inkomen van 2020 al bekend

Heb je nog geen toeslag over 2020 aangevraagd? Het kan nog. Het fijne van achteraf aanvragen is dat je inkomen over 2020 al bekend is. Dat maakt het makkelijker om te berekenen of je recht hebt.

Kans op moeten terugbetalen klein

Toeslag moeten terugbetalen is erg vervelend, maar omdat toeslagen voorschotten zijn komt dat in de praktijk helaas vaak voor. Veel mensen die het eng vinden om huurtoeslag aan te vragen vrezen dat ze later moeten terugbetalen. Maar als je achteraf aanvraagt is de kans dat je te veel krijgt erg klein.

Hoe aanvragen?

Om te checken of je over 2020 recht hebt op huurtoeslag ga je naar toeslagen.nl/huurtoeslag(externe link) en maak je een proefberekening. Blijkt daaruit dat je over 2020 recht had op toeslag? Vraag dan aan vóór 1 september 2021. 

Zet zo nodig stop per 31 december

Let op: als je nu huurtoeslag aanvraagt over 2020, loopt die toeslag automatisch door in 2021. Voor het lopende jaar gaat de Belastingdienst dan uit van een geschat inkomen, dat lijkt op je inkomen in 2020. Wil je dat niet?  Je kunt de toeslag stopzetten per 31 december 2020. Als je daarvoor kiest moet je er wel zelf om denken volgend jaar opnieuw achteraf aan te vragen.

Voorkomen dat je te hoog voorschot krijgt

Wil je juist wél dat de toeslag doorloopt, maar wil je voorkomen dat je een te hoog voorschot krijgt over 2021? Gebruik niet de optie ‘stopzetten’, maar verander je geschatte jaarinkomen van 2021 naar een inkomen dat recht geeft op weinig toeslag. Blijkt dan achteraf dat je recht had op méér? Dan krijg je vanzelf een nabetaling.

Opschorten in plaats van stopzetten

Als je helemaal geen voorschot over 2021 wilt kun je de toeslag ook opschorten in plaats van stopzetten. Je verandert je geschatte inkomen van 2021 dan naar een inkomen dat te hoog is voor toeslag. Ziet de Belastingdienst dan achteraf dat je inkomen van 2021 toch laag genoeg was? Dan krijg je de toeslag op dat moment alsnog. 

Bron: Woonbond

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Recht op huurtoeslag? Laat het niet liggen!