Huuraanpassingen: Bewonersraad Laarbeek maakt zich zorgen!!


In 2019 zijn de maximale huurverhogingen (wij noemen dit voortaan HUURAANPASSING omdat het tijd wordt dat de huur ook omlaag kan gaan) voor Nederland in de sociale huursector bekend gemaakt:
Dit staat op de website van Rijksoverheid:
“De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2017 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huuraanpassing. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli”.

Volgens het Centraal bureau voor de Statistiek hebben sociale huurders de woonlasten jaarlijks zien stijgen. De afgelopen 6 jaar stegen de huren landelijk gemiddeld met 18,5% terwijl de inflatie achterbleef met 8,5% (bron: CBS en woonbond)

Wij als Bewonersraad Laarbeek zetten ons al jaren in om deze stijging tegen te gaan. Het is ons tot nu toe gelukt om met onze verhuurder WoCoM goeie afspraken te maken en de huuraanpassing lager te houden dan wettelijk is toegestaan. Ons streven is steeds te “strijden” voor een zo laag mogelijke huuraanpassing c.q. woonlasten (huur, energie en gemeentelijke belastingen), zonder daarbij de continuïteit (financiële gezondheid van de verhuurder) en dus de toekomst van de huurwoningen in onze gemeente in gevaar te brengen. WOCOM denk daar goed in mee.

Het is niet genoeg!!

Als Bewonersraad Laarbeek willen wij nog meer de grens opzoeken. Waar kunnen wij de woonlasten nog meer beperken en de vele huurders die het hoofd niet of nauwelijks boven water houden ondersteunen?

Wij beseffen ons dat de continuïteit en de borging van geschikte duurzame en betaalbare sociale huurwoningen voor de toekomstige huurders belangrijk is. Wij kunnen ons niet afwenden van de huurders die vandaan de dag een huis huren en de overgang naar de toekomst “duur” betalen.

Daarom hebben we jullie hulp nodig.

Elk jaar vraagt WoCoM advies aan de bewonersraad over de door hun voorgestelde huuraanpassing.  Zo ook voor 2019. We willen dit jaar gaan voor een huuraanpassing van 0%

Om zoveel mogelijk argumenten te hebben vragen we jullie mee te denken.

Welke argumenten kunnen jullie aandragen om:

 1. De huur voor 2019 te “bevriezen”?
 2. Als dit niet kan een huuraanpassing voorstellen die voor iedereen gelijk is
 3. Welke alternatieven hebben we nog meer?

Bel, mail, schrijf ons wat jullie belangrijk vinden.
Waar moeten we het volgens jullie over hebben.

We willen ook in de achterbanbijeenkomst die wij op 7 mei 2019 organiseren verder met jullie hierover praten daarom horen we graag NU al van jullie, waar we op de achterbanbijeenkomst 2019 samen over kunnen discussiëren en zoeken naar goede onderbouwde argumenten waar wij de gemeente Laarbeek en of WoCom mee kunnen confronteren.

We hebben veel gehad aan de enquête die we in de achterbanbijeenkomst van 2018 hebben afgenomen in onze onderhandelingen met WoCom en de gemeente Laarbeek, zeker door de grote opkomst van jullie.

Samen staan we echt sterk! Daarom hopen we dat jullie weer in grote getalen komen zodat we de stem van de huurders goed kunnen horen en vertegenwoordigen en WIJ de huurders een krachtige stem hebben naar de gemeente Laarbeek en WoCom toe.

LET OP het gaat om het belang van ons allemaal.
natuurlijk horen wij ook graag eventuele individuele problemen waar u zelf geen oplossing voor heeft, maar nu gaat het om ons allemaal. U kunt uw opmerkingen en argumenten sturen per post of per e-mail naar:

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70, 5737 ZH Lieshout – Tel.: 06-82356665 – info@bewonersraadlaarbeek.nl

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huuraanpassingen: Bewonersraad Laarbeek maakt zich zorgen!!

Let op post over WOZ-waarde

(Bron: Woonbond)

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2019 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Let op post over WOZ-waarde

Bekijk de prestatieafspraken voor 2019-2021

De prestatieafspraken zoals wij als Bewonersraad Laarbeek die door WoCom met de Gemeente Laarbeek hebben gemaakt, vindt u hier  (of door op onderstaand icoon te klikken). U krijgt dan een zogenaamd pdf-document te zien, afhankelijk van uw computer, tablet of telefoon wordt het gedownload of in een niet tabblad geopend.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bekijk de prestatieafspraken voor 2019-2021

Wat kost huren in 2019?

Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. Hogere kosten voor energie. In 2019 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuist u in 2019 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan € 720,42. Dit is de nieuwe ‘liberalisatiegrens’. Voor het eerst in vijf jaar is deze grens omhoog gegaan.

Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2019 bij een woningcorporatie huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan € 607,46 (een- en tweepersoonshuishouden) of € 651,03 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2019 ‘passend’ moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen. 

Met welk inkomen kunt u een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 38.035,- maakt u het meeste kans. Als u iets meer verdient maakt u ook nog kans, maar als uw inkomen hoger is dan € 42.436,- kunt u alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als u moet verhuizen vanwege sloop van uw woning, of als u vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt. In 2019 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

 • Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot  € 720,42 moet worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 38.035.
 • Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot € 720,42 mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 38.035 en € 42.436.
 • Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen.

Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot  € 720,42.

Met welk inkomen heeft u recht op huurtoeslag?

Het maximale jaarinkomen dat u mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. Voor 2019 zijn de bedragen:

 • €22.700,- voor alleenstaanden
 • €30.825,- voor meerpersoonshuishoudens
  Heeft u -of heeft uw huisgenoot- al AOW? Dan is het maximumbedrag €25 lager.

Naast uw inkomen telt ook uw vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Op 1 januari 2019 mag dat niet meer zijn dan €30.360,- per persoon. Had u meer geld op 1 januari? Dan heeft u in 2019 geen recht op toeslag. 

Hoeveel huurtoeslag kunt u krijgen?

Om dat te achterhalen kunt u het beste een proefberekening maken (externe link) op de website van de Belastingdienst. Huurtoeslag is een ingewikkelde regeling, met veel verschillende normen en grenzen. In 2019 zijn de grensbedragen:

 • basishuur – vanaf € 228,62
  Het deel van de huur dat ieder huishouden met toeslag in ieder geval zelf moet betalen. Voor een alleenstaande, bijstandsgerechtigde huurder die nog geen AOW heeft is dat € 228,62, voor huishoudens met een hoger inkomen is het (veel) meer.
 • kwaliteitskortingsgrens – €424,44
  Het deel van de huurprijs dat tussen uw basishuur en dit bedrag ligt wordt volledig vergoed. Als uw basishuur hoog is kan het dus ook om een minimale vergoeding gaan.
 • aftoppingsgrens – €607,46 (één- of tweepersoonshuishoudens) / €651,03 (huishoudens van drie personen of meer)
  Het deel van uw huurprijs tussen €424,44 en de aftoppingsgrens voor uw huishouden wordt voor 65% vergoed.
 • huurtoeslaggrens – €720,42
  Het deel van uw huurprijs tussen aftoppings- en huurtoeslaggrens moet u zelf betalen. Behalve als u alleenstaand bent, AOW hebt of vanwege handicap een aangepaste woning huurt. In deze gevallen wordt 40% van dit deel vergoed.

Heeft uw woning een hogere rekenhuur dan de huurtoeslaggrens? Dan is voor die woning geen huurtoeslag mogelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen. Jongeren tot 23 kunnen alleen toeslag krijgen als hun rekenhuur niet hoger is dan € 424,44. Voor jongeren met een beperking gelden andere regels.

Wat wordt de huurverhoging per 1 juli?

De overheid stelt maximale percentages vast voor de jaarlijkse huurverhoging bij sociale huurwoningen. Voor komend jaar zijn dat:

 • 4,1% voor huurders met een inkomen tot €42.436,-
 • 5,6% voor huurders met een inkomen vanaf €42.436,-

Voor corporaties geldt dat de gemiddelde stijging van de huurprijzen niet hoger mag zijn dan 2,6%.  Dat is inclusief de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen woning. Door het in 2018 gesloten Sociaal Huurakkoord (externe link) zal de gemiddelde huurverhoging bij corporaties gemiddeld nog lager zijn.

Wat betaalt u aan belasting op energie?

In 2019 zullen veel huurders (en huiseigenaren) hun energierekening zien stijgen. Dit komt door twee maatregelen van de overheid die op 1 januari 2019 ingaan:

 • Hogere energiebelasting
 • Lagere heffingskorting

Energiebelasting

Huishoudens gaan 3 eurocent meer energiebelasting betalen per verbruikte kubieke meter aardgas. De belasting over stroom daalt met 0,72 eurocent. Hoeveel meer energiebelasting u gaat betalen hangt van uw verbruik af. Energievergelijker PriceWise berekende dat een gemiddeld huishouden ongeveer €20,- duurder uit zal zijn.

Heffingskorting

Dit is een korting op de energiebelasting, die alleen geldt voor energieaansluitingen met een verblijfsfunctie, zoals woningen en kantoren. Het is een vast bedrag per jaar, dat van de te betalen energiebelasting wordt afgetrokken. De overheid verlaagt deze korting in 2019 van €308,54 naar €257,-. Hierdoor gaan huurders (en huiseigenaren) €50,- meer betalen.

Wat betaalt u aan lokale belastingen?

Wat u kwijt bent aan lokale belastingen verschilt per gemeente. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt ieder voorjaar in kaart wat huurders moeten betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie.  De bedragen voor 2019 zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de bedragen voor alle gemeenten in kaart zijn gebracht vindt u in dit artikel een verwijzing naar het nieuwe overzicht van COELO.    

(Bron WOONBOND)

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wat kost huren in 2019?

Oproep, denk mee over de gebiedsvisie voor Beek en Donk!

Dorpsraad Beek en Donk, bewonersraad Laarbeek, de gemeente, de dorpsondersteuner en woningcorporatie woCom willen weten wat er speelt en wat de sterke en zwakke kanten zijn van het wonen en leven in Beek en Donk. En vooral: hoe we Beek en Donk daarin nog krachtiger kunnen maken. Daarom werken we samen aan een gebiedsvisie.

 

Wat is een gebiedsvisie?

Voor de gebiedsvisie gaan we kijken wat de pluspunten zijn van Beek en Donk, maar ook wat zwakke punten zijn en wat we kunnen verbeteren, op woongebied en voorzieningengebied. De verbeterpunten werken we uit in concrete plannen. Iedere inwoner van Beek en Donk heeft de mogelijkheid om mee te denken. Alle bevindingen komen in een uitgewerkte gebiedsvisie die de basis vormt voor de toekomstige keuzes van de betrokken partijen. Zodat we daar samen naar toe kunnen werken.

 

Denkt u ook met ons mee?

De beste ervaringsdeskundigen zijn natuurlijk de inwoners van Beek en Donk. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste inwoners die mee willen denken. Zowel huurders als woningeigenaren (in iedere leeftijdscategorie) zijn van harte welkom om aan te sluiten.

 

Eerste bijeenkomst: februari 2019

De bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren. De verwachting is dat er zo’n 3 bijeenkomsten nodig zijn om de inbreng van de deelnemers van de werkgroep in beeld te krijgen.

 

Heeft u interesse om mee te praten?
Meld u dan uiterlijk maandag 14 januari 2019 aan bij Ankie Verspeek: a.verspeek@wocom.nl of (0493) 49 76 05.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Oproep, denk mee over de gebiedsvisie voor Beek en Donk!