Oproep deelnemers werkgroep gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Inwoners van Aarle-Rixtel gezocht!
Binnenkort gaat woningcorporatie woCom een gebiedsvisie opstellen voor Aarle-Rixtel. Het doel van de gebiedsvisie is om te kijken wat goed gaat in Aarle-Rixtel, wat er beter kan en hoe we dat kunnen aanpakken. Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals participatie van bewoners, zorg voor bewoners, openbare ruimte, voorzieningen in het dorp en woningen en woningvoorraad. Hoe is het gesteld met de bebouwde omgeving? En met de leefbaarheid? Wat zijn de sterktes en de zwaktes en waar liggen kansen en bedreigingen?

WoCom werkt hierbij samen met de gemeente Laarbeek, Bewonersraad Laarbeek, dorpsplatform Aarle-Rixtel, de Zorgboog, LEVgroep en andere belanghebbenden.

Graag nodigen we inwoners van Aarle-Rixtel (zowel huurders, als woningeigenaren) uit om met ons mee te praten. U weet als ervaringsdeskundige op het gebied van wonen en de woonomgeving het beste wat er speelt en wat er kan worden verbeterd. Allereerst door het invullen van een enquête, waarmee in beeld gebracht wordt wat goed en wat minder goed gaat in uw wijk. Daarna zal er een (avond)bijeenkomst plaatsvinden waarin we samen oplossingen gaan bedenken. Dit alles wordt vastgelegd in een document wat verspreid wordt onder de inwoners van Aarle-Rixtel. Uw inbreng is belangrijk voor een goede gebiedsvisie! Ook als u bijvoorbeeld alleen de enquête in wilt vullen, is uw hulp zeer welkom!

Bent u (of kent u) een enthousiaste inwoner uit Aarle-Rixtel? En denkt u graag mee over wat er beter kan met betrekking tot wonen en de woonomgeving? Meldt u dan aan bij Ankie Verspeek van woCom vóór 31 december aanstaande via: a.verspeek@wocom.nl of 0493-49 76 05. De volgende gegevens ontvangen we graag bij uw aanmelding: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Geeft u ook aan of u alleen de enquête wilt invullen of ook wilt deelnemen aan de bijeenkomst. Indien u zich eerder heeft aangemeld hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.