Uitslag enquête achterbanbijeenkomst 7 mei 2019

Hieronder vindt de advertentie in de Mooi Laarbeek Krant over de enquête

..en hier is de uitgebreide uitslag van de enquête met zoveel mogelijk opmerkingen en tips erin verwerkt, die we via de enquête gekregen hebben van jullie.

Vanwege de lay-out is de uitslag wat moeilijk rechtstreeks in de tekst op te nemen, vandaar dat je deze op twee manieren kunt inzien of downloaden:

Hierbij nog wat nadere toelichting op de gestelde vragen.

KUNT U HET HOOFD NOG BOVEN WATER HOUDEN.

Een minderheid geeft JA aan op deze stelling en motiveert dat met; ”We altijd gewerkt hebben en zuinig zijn”. “Onze gezinssituatie is toereikend voor de maandelijkse kosten”. “We zijn oude huurders en betalen in verhouding tot onze buren weinig, zo’n 200 euro minder”. “Voordat ik ging huren heb ik mijn woning verkocht”. “We hebben dubbel inkomen!”. Maar de grote meerderheid geeft aan dit lastig te vinden en motiveert dit met; “Alleen als er geen tegenvallers zijn”. “Niet te doen van een AOW of WAO-loon”. “Ik kan alleen blijven wonen door mijn spaargeld aan te spreken”. “Als mijn huurtoeslag omlaag gaat of wegvalt, heb ik een groot probleem”. “Niet door die extra onvoorziene energiebelasting”. “Ik heb te veel zorgkosten”. “Lonen stijgen niet in verhouding met de verhogingen”. “Kan nooit op vakantie”. “Hou niets over”. “Door scheef wonen in negatieve zin, kom ik veel te kort”. “Moeilijk!”. “Alles wordt te duur, steeds meer mensen komen in de problemen door de stijgende kosten”. Bewonersraad Laarbeek maakt zich zorgen over de stijgende huren van de afgelopen jaren, zeker in combinatie met stijgende prijzen van de vaste lasten, zoals de zorgkosten, energie en de stijgende gemeentelijke belastingen. Het NIBUD becijferd dat meer dan de helft van het inkomen naar vaste lasten gaat. Maar liefst 53% van de huurders heeft moeite met rondkomen. Ook mensen (huurders) met een modaal inkomen komen hierdoor in de problemen.  Bewonersraad Laarbeek blijft dit aangeven bij Gemeente en WoCom en onderbouwen dit met cijfers uit onderzoeken en door middel van deze enquête, ook blijven we aangeven dat het huishoudboekje van de huurder er op papier redelijk kan uitzien maar dat het in de praktijk helemaal niet zo is. Maar dit geldt blijkbaar alleen voor de huishoudboekjes van gemeente en corporatie, daarom willen we nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om je stem te laten horen als huurder. We “proberen ”dit zoveel mogelijk vast te leggen in de prestatieafspraken en blijven negatief advies geven op de huuraanpassing elk jaar, helaas met tot nu toe onvoldoende resultaat.

VINDT U DAT BRL ER NOG MEER WERK VAN MOET MAKEN OM DE LASTEN TE VERLAGEN.

Een overweldigende meerderheid is het met deze stelling eens en gezien de stelling hierboven en de resultaten van de gehele enquête is dit geen verrassing. Dit is beargumenteerd met het volgende; ”Er is armoede onder de mensen”.  “Mensen zitten tegen het Plafond”. “Huren bevriezen”. “Huren minder laten stijgen”. “Vooral de gemeentelijke belastingen”. “Steeds meer armoede dus een energie neutrale woning voor ieder”. “Dat er iets over blijft voor de bewoners”. “Dure grondprijs verlagen”. “Tegengas geven”. “Samen bereik je meer dan alleen”. Deze laatste motivatie is een hele belangrijke! Bewonersraad Laarbeek bestaat uit een aantal vrijwilligers, die zelf ook huurder zijn. En omdat we als huurder toch zo’n 2000 voordeuren vertegenwoordigen in Laarbeek, vinden we dat onze belangen door de gemeente en WoCom veel meer meegenomen moeten worden. Dus laat je zien op de volgende Achterbanbijeenkomst want Bewonersraad Laarbeek heeft uw stem nodig!

We gaan in de Mooi Laarbeek Krant de komende tijd de vragen uit de enquête en met jullie opmerkingen daarbij het een en ander toelichten wat wij Bewonersraad Laarbeek hier mee gaan doen of al gedaan hebben naar WoCom en de gemeente toe.
Ook zal in de Bijbuurten (het huurdersblad van WoCom) van augustus de verkorte versie van de uitslag staan. 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.