Enquête 2021

De afgelopen anderhalf jaar heeft de situatie rondom COVID-19 daar helaas een stokje voor gestoken. Wij kunnen nog niet fysiek bij elkaar komen in grotere groepen en hebben vaker en meer digitaal moeten overleggen met anderen om jullie belangen toch te kunnen behartigen.

We zijn wel benieuwd naar jullie input en willen nog steeds graag van jullie weten welke onderwerpen we op de agenda moeten zetten bij woCom.

Omdat we u dat nog niet persoonlijk kunnen vragen, willen we jullie uitnodigen dit middels een enquête te doen.

 U kunt deze enquête invullen op : https://nl.research.net/r/laarbeek

Daarnaast hebben we nog steeds behoefte aan betrokken huurders, in het bestuur, als huurder die een paar keer per jaar een aantal vragen willen beantwoorden of die mee wil denken in het raadplegen van de verhuurder, kortom Bewoners die een bijdrage willen leveren aan het belang van alle huurders van Laarbeek.

Help ons u te helpen. Meldt je aan als “denktank” en vul de enquête in. Het is helemaal anoniem en de gegevens worden door de woonbond verwerkt conform de regels van de AVG. Natuurlijk kunt u uw gegevens delen in de enquête zodat wij u kunnen benaderen maar dat is geheel vrijblijvend.

LET OP het gaat om het belang van ons allemaal.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Enquête 2021

Recht op huurtoeslag? Laat het niet liggen!

2 juli 2021

Door een wetswijziging in 2020 kregen meer mensen recht op huurtoeslag. Lang niet iedereen die er recht op heeft vroeg het ook aan. Had jij recht? Laat geen geld liggen!

Door de wetswijziging kregen ongeveer 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Die wijziging hield in dat de ‘inkomensgrens’ voor huurtoeslag geen harde grens meer is.

Inkomen van 2020 al bekend

Heb je nog geen toeslag over 2020 aangevraagd? Het kan nog. Het fijne van achteraf aanvragen is dat je inkomen over 2020 al bekend is. Dat maakt het makkelijker om te berekenen of je recht hebt.

Kans op moeten terugbetalen klein

Toeslag moeten terugbetalen is erg vervelend, maar omdat toeslagen voorschotten zijn komt dat in de praktijk helaas vaak voor. Veel mensen die het eng vinden om huurtoeslag aan te vragen vrezen dat ze later moeten terugbetalen. Maar als je achteraf aanvraagt is de kans dat je te veel krijgt erg klein.

Hoe aanvragen?

Om te checken of je over 2020 recht hebt op huurtoeslag ga je naar toeslagen.nl/huurtoeslag(externe link) en maak je een proefberekening. Blijkt daaruit dat je over 2020 recht had op toeslag? Vraag dan aan vóór 1 september 2021. 

Zet zo nodig stop per 31 december

Let op: als je nu huurtoeslag aanvraagt over 2020, loopt die toeslag automatisch door in 2021. Voor het lopende jaar gaat de Belastingdienst dan uit van een geschat inkomen, dat lijkt op je inkomen in 2020. Wil je dat niet?  Je kunt de toeslag stopzetten per 31 december 2020. Als je daarvoor kiest moet je er wel zelf om denken volgend jaar opnieuw achteraf aan te vragen.

Voorkomen dat je te hoog voorschot krijgt

Wil je juist wél dat de toeslag doorloopt, maar wil je voorkomen dat je een te hoog voorschot krijgt over 2021? Gebruik niet de optie ‘stopzetten’, maar verander je geschatte jaarinkomen van 2021 naar een inkomen dat recht geeft op weinig toeslag. Blijkt dan achteraf dat je recht had op méér? Dan krijg je vanzelf een nabetaling.

Opschorten in plaats van stopzetten

Als je helemaal geen voorschot over 2021 wilt kun je de toeslag ook opschorten in plaats van stopzetten. Je verandert je geschatte inkomen van 2021 dan naar een inkomen dat te hoog is voor toeslag. Ziet de Belastingdienst dan achteraf dat je inkomen van 2021 toch laag genoeg was? Dan krijg je de toeslag op dat moment alsnog. 

Bron: Woonbond

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Recht op huurtoeslag? Laat het niet liggen!

Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag

20 mei 2021

Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel

Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot

Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2021 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2021 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen.  

Terugvordering voorkomen

Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen

Je kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.

Hulp vragen

Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.


Huurverlaging niet doorgegeven?

Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat je corporatie dit niet heeft gedaan? Of help je huurders met hun belasting en merk je dat dit bij de huurders die jij helpt niet gebeurd is? De Woonbond hoort het graag (via het contactformulier). We hebben een enkel signaal dat niet alle corporaties de huurverlaging doorgaven, maar weten nog niet of dat vaker is gebeurd.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag

Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

31 maart 2021

De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen.

De nieuwe wet die dit mogelijk maakt(externe link) is op 23 maart 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Met een beroep op de nieuwe wet kunnen huurders van een zelfstandige huurwoning hun verhuurder om tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing verzoeken. Dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden. 

Na maximaal drie jaar huur weer omhoog

De tijdelijke huurkorting kan maximaal drie jaar duren. Daarna mag je verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar je oorspronkelijke huurprijs. De jaarlijkse huurverhoging(en) die je gehad zou hebben als je de oorspronkelijke huurprijs was blijven betalen komen daar nog bovenop.  Wat je verhuurder niet mag, is de korting die je kreeg alsnog terugvragen. Tijdelijke huurkorting is dus iets anders dan een tijdelijke betaalpauze.

Ook tijdelijke korting bij nieuwe woning

Tijdelijke huurkorting kan ook worden aangevraagd voor een nieuwe woning. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op jouw verzoek kan de verhuurder dan met je afspreken dat je start met een tijdelijk lagere huur. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog, zodat je uiteindelijk uitkomt op de huurprijs die de verhuurder voor deze woning op het oog had.

Verhuurder kan verzoek ook weigeren

Er zit wel een angel in de nieuwe wet. Als je tijdelijke huurkorting aanvraagt is je verhuurder niet verplicht om die korting daadwerkelijk te geven. Daar is de Woonbond kritisch over. Dat de korting op geen enkele manier af te dwingen valt, maakt huurders afhankelijk van de goede wil van verhuurders. Tegelijkertijd denkt de Woonbond wel dat tijdelijke huurkorting lucht kan geven aan mensen die onverwacht, bijvoorbeeld door corona, hun inkomen zien dalen. In die situatie heb je meer aan een tijdelijk lagere huur dan aan een tijdelijke betaalpauze. 

Niet alleen woningcorporaties

Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers kunnen gebruikmaken van de nieuwe wet en dus tijdelijke huurkortingen gaan verstrekken op verzoek van huurders. De koepel van woningcorporaties Aedes is positief over de nieuwe wet. Aedes vindt dat dit woningcorporaties meer mogelijkheden voor het bieden van ‘maatwerk'(externe link) geeft.


Eenmalige huurverlaging is andere regeling

Let op: tijdelijke huurkorting is iets anders dan de eenmalige huurverlaging waar corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur in 2021 wettelijk recht op hebben. De eenmalige (alleen in 2021 toe te kennen) huurverlaging is géén tijdelijke korting die na drie jaar weer ophoudt, maar een blijvende verlaging van je huurprijs.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

Wordt de huur hoger bij een nieuw label?

Met de rekenmethode die sinds 2021 geldt, bepalen het energielabel én de grootte van de woning samen hoeveel huurpunten (WWS-punten) een woning krijgt voor energiehuishouding. De totale WWS-punten van een woning bepalen de maximaal redelijke huur. Omdat de meeste verhuurders een lagere huur berekenen dan de maximaal redelijke huur, zal een nieuw label voor zittende huurders meestal weinig invloed hebben. Voor een nieuwe huurder kan de huur wel hoger worden bij een nieuw label.

https://www.woonbond.nl/energie/energielabels/wordt-huur-hoger-nieuw-label

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wordt de huur hoger bij een nieuw label?