Bijbuurten: oproep aan 18- tot 30 jarigen

Beste medehuurders van Laarbeek,
Zoals door U aangegeven in de enquête van de achterbanbijeenkomst van 2018 hebben we ons hard gemaakt in besprekingen voor het komende jaar 2019 met Wocom en de Raad van Commissarissen voor de onderwerpen BETAALBAARHEID, BESCHIKBAARHEID en als laatste DUURZAAMHEID.

Wocom heeft geluisterd en waar mogelijk dit in de plannen meegenomen.
Bij BETAALBAARHEID hebben we duidelijk aangegeven dat dit momenteel voor veel huurders een issue is en aan DUURZAAMHEID graag meewerken mits het ze dus niets extra’s kost. Bij BESCHIKBAARHEID willen we onderzocht hebben hoe het komt dat volgens Wooniezie maar 14% van de ingeschreven (toekomstige) huurders uit Laarbeek reageert op woningen in onze gemeente. Is dit omdat er niet genoeg woningen zijn of gepaste woningen voor bepaalde doelgroepen?
Daarom nu ook deze OPROEP aan de doelgroep 18 tot 30 jarigen, graag willen we jullie horen wat je ervaringen hiermee zijn, we zouden het fijn vinden als jullie je via Info@bewonersraadlaarbeek.nl zouden willen melden en jullie bevindingen aan ons mailen of eens bij onze bestuursvergadering aan zouden willen sluiten om jullie ervaringen met ons te delen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bijbuurten: oproep aan 18- tot 30 jarigen

Mooi Laarbeekkrant 30 oktober 2018: Brief aan B en W over lastenverzwaring

HELP!

Geachte politieke partijen en Gemeenteraad van Laarbeek, college van  Burgemeester en Wethouders,

Graag Uw aandacht voor het volgende:

Bewonersraad Laarbeek maakt zich namens de huurders van Laarbeek ernstige zorgen over betaalbare EN beschikbare huur/woningen door de voorgenomen stijging van 3% van de grondprijzen van nieuwbouw te Laarbeek in de nog voorgenomen begroting van 2019.
Gezien de rampzalige gevolgen van de verhuurdersheffing, de belasting voor de sociale huursector, die in de praktijk een huurdersheffing geworden is, komt hier nu een extra lastenverzwaring van de ATAD bovenop, dit is een extra belastingmaatregel van minister Dijsselbloem om belastingontwijking van multinationals tegen de gaan, die nu ook opgelegd wordt aan de woningcorporatie wat inmiddels gelijk staat aan vier maanden huur.
Dit betekent dat er nu voor de wooncorporatie nog 8 maanden huur over blijft voor onderhoud aan bestaande huurwoningen en nieuw te bouwen huurwoningen. Ook door de hoge kosten die verduurzaming meebrengt is dit in de praktijk een bijna onmogelijke opgave.
Gezien de financiële situatie van vele huurders kunnen zij zelf niet investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen om de woonlasten omlaag te brengen, uit onderzoek van De Volksbank blijkt dat 44% van de huurders zich zorgen maakt om de financiën, bij woningeigenaren is dit 30%. Armere huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur. Dat de huurders en burgers van Laarbeek geholpen zijn door woonlastenverlaging en überhaupt beschikbare betaalbare woningen lijkt heel duidelijk.
Daarom vragen we U, de burgervertegenwoordiging, om hulp door de voorgenomen stijging van 3% niet op te laten nemen in de begroting van 2019 en dus niet voor nog hogere grondprijzen te zorgen.
Laten we deze prijzen sociaal houden zodat er ook sociaal gebouwd kan worden voor de huurders, burgers van Laarbeek. Daar is nog steeds en steeds meer veel behoefte aan.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Mooi Laarbeekkrant 30 oktober 2018: Brief aan B en W over lastenverzwaring

De bewonersraad in het boekje Planmatig Onderhoud

Bij het Planmatig Onderhoud van WoCom ontvangen de betrokkenen een informatieboekje. Ook de Bewonersraad heeft daar een plekje in. We citeren graag uit de inhoud:

 

Bewonersraad Laarbeek is een stichting, wij zijn een organisatie van
huurders die alle huurders van Wocom in Laarbeek vertegenwoordigen.
Wij zijn hèt aanspreekpunt namens de huurders met de woningcorporatie en de gemeente.
Een huurdersorganisatie is een serieuze gesprekspartner met rechten en plichten die wettelijk zijn bepaald in de Overlegwet en in de Woningwet. Bij veel voor de huurders belangrijke onderwerpen heeft een huurdersorganisatie vele rechten en bevoegdheden.
We hebben regelmatig een goed overleg met onze corporatie WoCom.
Er worden wederzijds agendapunten ingebracht. De agendapunten zijn meestal onderverdeeld in: ‘vaststelling’, ‘ínformatie’ en ‘bespreking’.
De corporatie geeft ons normaliter de informatie die we nodig hebben en er is een wederzijds respectvol luisterend oor, al zijn we het niet altijd eens met elkaar. Dan volgt een pittige discussie. Dit alles is in hoofdlijnen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Als bestuurslid van een huurdersorganisatie ben je een goedwillende vrijwilliger. Door de jaren heen ontstaat in het bestuur een zekere expertise. Van niemand wordt verwacht dat je alles weet, dat kan natuurlijk ook niet. Waar nodig volgen we een cursus en we hebben een goede ondersteuning van de Woonbond.
We hebben goede contacten met de twee overige huurdersorganisaties uit het gehele werkgebied van WoCom en werken samen waar wenselijk is. Zo leren we van elkaar èn samen staan we sterk.

Wij zijn te bereiken via de website : info@bewonersraadlaarbeek.nl
Of via de BRL-telefoon : 0682356665

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor De bewonersraad in het boekje Planmatig Onderhoud

Meldpunt Energie-Alarm

Enige tijd geleden opende de Woonbond het Meldpunt Energiealarm. Huurders met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning kunnen daar laten weten wat er aan de hand is in hun woning, hoe hoog hun energierekening is, en wat zij precies verbruiken.

Ga naar de webpagina van het meldpunt.

Ook kunt u…

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Meldpunt Energie-Alarm

Hoe WOZ-waarde controleren

Beste huurders van Laarbeek,

 

Begin Maart hebben we allemaal het aanslagbiljet van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) ontvangen. Deze voert vanaf 1 januari 2018 de belastingen uit voor onze gemeente.

Op dit aanslagbiljet staat ook de Gemeentebelasting WOZ-beschikking van 2018 op van Uw sociale huurwoning.

Hoe controleert U nu of deze waarde klopt?

De WOZ-waarde telt mee in het puntenstelsel waarmee de maximaal toegestane huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend. Als de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld,  leidt dat tot een te hoge maximaal toegestane huurprijs. Het is verstandig om bezwaar te maken als u de WOZ-waarde te hoog vindt. Dat is vooral belangrijk als u op dit moment al bijna  de maximale huurprijs betaalt die volgens het puntenstelsel is toegestaan.

Om na te gaan of de WOZ-waarde klopt volgt u vier stappen:

Stap 1: Controleer of de beschikking over uw woning gaat

Soms worden er fouten gemaakt met het versturen van beschikkingen.  Gaat de beschikking niet over uw woning, maar over de woning van iemand anders? Maak dan bezwaar. En vraag de beschikking op over uw eigen woning.

Stap 2: Controleer de feiten over uw woning

Controleer de feiten over uw woning die met de WOZ-beschikking zijn meegestuurd. Kloppen deze feiten?

 • Klopt de genoemde grootte van de woning (het totaal aantal vierkante meters) ?
 • Heeft uw woning inderdaad de bijgebouwen die in de beschikking genoemd zijn?
 • Klopt het genoemde bouwjaar van de woning?
 • Klopt het aantal kamers?
 • Kloppen de kadastrale grenzen?

Wanneer (een deel van) deze informatie niet klopt, zal de WOZ-waarde ook niet kloppen.  Dit is een goede reden om bezwaar te maken.

Stap 3: Controleer de referentiepanden

Om de WOZ-waarde te bepalen vergelijkt de gemeente uw woning met panden die op uw woning lijken en die rond de zogenaamde ‘waardepeildatum’ zijn verkocht. Dit heten ‘referentiepanden’. De verkoopprijs van deze referentiepanden is bepalend voor uw WOZ-waarde. Maar zijn de referentiepanden wel vergelijkbaar met uw woning?

 • Is uw woning hetzelfde soort woning (flat, tussenwoning, hoekwoning) als de referentiepanden?
 • Is uw woning net zo luxe?
 • Is uw woning net zo goed onderhouden?
 • Is de ligging  van uw woning net zo gunstig?
 • Heeft uw woning geen garage, maar het referentiepand wel? Of heeft u een veel kleinere garage dan het referentiepand?
 • Ga na wanneer de referentiepanden verkocht zijn. Was de verkoopdatum meer dan een half jaar eerder of later dan de waardepeildatum die in de beschikking staat? Dan is het niet redelijk om de WOZ-waarde van uw woning te baseren op deze verkoopprijs.

Kunt u door het noemen van dit soort feiten aantonen dat uw woning niet vergelijkbaar is met de genoemde referentiepanden? Dan is dat een goede reden voor bezwaar.

Stap 4: Kijk naar overlast en achterstallig onderhoud

Overlast  door horeca, verkeer, bedrijven of een afvalstortplaats kan de WOZ-waarde verlagen. Heeft u te maken met dit soort overlast, en is daar geen rekening mee gehouden in de beschikking? Dan is dat een goede reden voor bezwaar.

Achterstallig onderhoud kan ook een reden zijn voor bezwaar. Achterstallig onderhoud kan zo ernstig zijn dat de gemeente (de afdeling Bouw- en Woningtoezicht) zich ermee gaat bemoeien. De gemeente stuurt dan een brief (een ‘aanschrijving’) naar de eigenaar van het pand. Of het kan zo ernstig zijn dat u de Huurcommissie hebt ingeschakeld en huurverlaging hebt gekregen. Speelt een uitspraak van de Huurcommissie of een brief van Bouw-en Woningtoezicht ook bij uw woning een rol, maar is hier geen rekening mee gehouden in de WOZ-beschikking? Dan heeft u een hele goede reden om bezwaar te maken.

Hoe bezwaar maken?

Met een modelbrief

De Woonbond heeft een gratis modelbrief, die u kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Kijk goed naar de datum waarop uw gemeente de beschikking heeft verzonden.  Binnen 6 weken na deze datum moet uw bezwaar door de gemeente zijn ontvangen.

Met het standaard-bezwaarformulier van uw gemeente

Heeft u langer tijd nodig om na te denken over de redenen van uw bezwaar? Stuur dan binnen 6 weken het standaard-bezwaarformulier terug dat u bij uw beschikking heeft ontvangen. Daarmee laat u weten dat u bezwaar maakt, nog zonder dat u vertelt waarom. U heeft zich dan netjes aan de bezwaartermijn van 6 weken gehouden. De redenen van uw bezwaar mag u dan later nog nasturen.

(bronvermelding woonbond.nl)

Verder wil Bewonersraad Laarbeek Uw aandacht vragen om 25 April 20:00 in uw agenda te schrijven voor de jaarlijkse ACHTERBANVERGADERING!

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hoe WOZ-waarde controleren