Van groot naar beter wonen!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Van groot naar beter wonen!

Enquête gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Vanaf dinsdag 24 januari tot en met dinsdag 14 februari de vragenlijst ten behoeve van de gebiedsvisie van Aarle-Rixtel online.

U kunt deze vragenlijst invullen in de genoemde periode door te klikken op deze link: https://www.survio.com/survey/d/gebiedsvisie-Aarle-Rixtel

Wilt u (indien u de mogelijkheid heeft) de link ook plaatsen op uw website/social media kanalen zodat we een zo groot mogelijk bereik krijgen. De link doorsturen naar mailingslijsten mag natuurlijk ook. Hopelijk kunnen we zo een zo groot mogelijk bereik krijgen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Enquête gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Oproep deelnemers werkgroep gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Inwoners van Aarle-Rixtel gezocht!
Binnenkort gaat woningcorporatie woCom een gebiedsvisie opstellen voor Aarle-Rixtel. Het doel van de gebiedsvisie is om te kijken wat goed gaat in Aarle-Rixtel, wat er beter kan en hoe we dat kunnen aanpakken. Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals participatie van bewoners, zorg voor bewoners, openbare ruimte, voorzieningen in het dorp en woningen en woningvoorraad. Hoe is het gesteld met de bebouwde omgeving? En met de leefbaarheid? Wat zijn de sterktes en de zwaktes en waar liggen kansen en bedreigingen?

WoCom werkt hierbij samen met de gemeente Laarbeek, Bewonersraad Laarbeek, dorpsplatform Aarle-Rixtel, de Zorgboog, LEVgroep en andere belanghebbenden.

Graag nodigen we inwoners van Aarle-Rixtel (zowel huurders, als woningeigenaren) uit om met ons mee te praten. U weet als ervaringsdeskundige op het gebied van wonen en de woonomgeving het beste wat er speelt en wat er kan worden verbeterd. Allereerst door het invullen van een enquête, waarmee in beeld gebracht wordt wat goed en wat minder goed gaat in uw wijk. Daarna zal er een (avond)bijeenkomst plaatsvinden waarin we samen oplossingen gaan bedenken. Dit alles wordt vastgelegd in een document wat verspreid wordt onder de inwoners van Aarle-Rixtel. Uw inbreng is belangrijk voor een goede gebiedsvisie! Ook als u bijvoorbeeld alleen de enquête in wilt vullen, is uw hulp zeer welkom!

Bent u (of kent u) een enthousiaste inwoner uit Aarle-Rixtel? En denkt u graag mee over wat er beter kan met betrekking tot wonen en de woonomgeving? Meldt u dan aan bij Ankie Verspeek van woCom vóór 31 december aanstaande via: a.verspeek@wocom.nl of 0493-49 76 05. De volgende gegevens ontvangen we graag bij uw aanmelding: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Geeft u ook aan of u alleen de enquête wilt invullen of ook wilt deelnemen aan de bijeenkomst. Indien u zich eerder heeft aangemeld hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Oproep deelnemers werkgroep gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Bewonersraad Laarbeek denkt mee over ‘witte woningen’

WoCom gaat de karakteristieke ‘witte woningen’ in Beek en Donk slopen en vervangen door nieuwbouw. Bewonersraad Laarbeek is actief betrokken bij de ‘meedenkgroep witte woningen’waarin, naast woCom en de Dorpsraad, ook enkele huidige bewoners participeren.
In verschillende bijeenkomsten hebben we aangegeven dat het karakteristieke van beide pleinen bewaard moet blijven. Daamaast hielden we duurzaamheid en energie bij dit project goed in de gaten. Z0 worden de woningen straks verwarmd met vloerverwarming en kan de temperatuur in de slaapkamers apart geregeld worden.
Ook in de indeling van de woningen zijn er na opmerkingen van ons aanpassingen gedaan. De zolder wordt nu een ruimte boven de hele woning. En we hebben aangegeven dat het glasvezelgebouwtje op het Michaelplein een doorn in het cog is, zeker als alles er straks met de nieuwbouw strak uitziet. We hebben gevraagd of
het mogelijk is om de muren te voorzien van een extra rij stenen aan de buitenzijde van hetzelfde materiaal als die van de woningen.
Inmiddels heeft woCom voor de omwonenden van beide pleintjes een informatiemiddag georganiseerd. Daarvoor was veel interesse en de aanwezigen kregen de gelegenheid om eventuele opmerkingen of adviezen op te schrijven. Als het hele project is afgerond, komen er uiteindelijk meer huurwoningen beschikbaar dan er nu staan: een groei van 28 naar 37 woningen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bewonersraad Laarbeek denkt mee over ‘witte woningen’

Resultaten woonbelevingsonderzoek Laarbeek.

Graag delen wij de resultaten van onderstaande enquête met u. Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Resultaten woonbelevingsonderzoek Laarbeek.