Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag

20 mei 2021

Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel

Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot

Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2021 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2021 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen.  

Terugvordering voorkomen

Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen

Je kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.

Hulp vragen

Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.


Huurverlaging niet doorgegeven?

Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat je corporatie dit niet heeft gedaan? Of help je huurders met hun belasting en merk je dat dit bij de huurders die jij helpt niet gebeurd is? De Woonbond hoort het graag (via het contactformulier). We hebben een enkel signaal dat niet alle corporaties de huurverlaging doorgaven, maar weten nog niet of dat vaker is gebeurd.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag

Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

31 maart 2021

De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen.

De nieuwe wet die dit mogelijk maakt(externe link) is op 23 maart 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Met een beroep op de nieuwe wet kunnen huurders van een zelfstandige huurwoning hun verhuurder om tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing verzoeken. Dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden. 

Na maximaal drie jaar huur weer omhoog

De tijdelijke huurkorting kan maximaal drie jaar duren. Daarna mag je verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar je oorspronkelijke huurprijs. De jaarlijkse huurverhoging(en) die je gehad zou hebben als je de oorspronkelijke huurprijs was blijven betalen komen daar nog bovenop.  Wat je verhuurder niet mag, is de korting die je kreeg alsnog terugvragen. Tijdelijke huurkorting is dus iets anders dan een tijdelijke betaalpauze.

Ook tijdelijke korting bij nieuwe woning

Tijdelijke huurkorting kan ook worden aangevraagd voor een nieuwe woning. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op jouw verzoek kan de verhuurder dan met je afspreken dat je start met een tijdelijk lagere huur. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog, zodat je uiteindelijk uitkomt op de huurprijs die de verhuurder voor deze woning op het oog had.

Verhuurder kan verzoek ook weigeren

Er zit wel een angel in de nieuwe wet. Als je tijdelijke huurkorting aanvraagt is je verhuurder niet verplicht om die korting daadwerkelijk te geven. Daar is de Woonbond kritisch over. Dat de korting op geen enkele manier af te dwingen valt, maakt huurders afhankelijk van de goede wil van verhuurders. Tegelijkertijd denkt de Woonbond wel dat tijdelijke huurkorting lucht kan geven aan mensen die onverwacht, bijvoorbeeld door corona, hun inkomen zien dalen. In die situatie heb je meer aan een tijdelijk lagere huur dan aan een tijdelijke betaalpauze. 

Niet alleen woningcorporaties

Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers kunnen gebruikmaken van de nieuwe wet en dus tijdelijke huurkortingen gaan verstrekken op verzoek van huurders. De koepel van woningcorporaties Aedes is positief over de nieuwe wet. Aedes vindt dat dit woningcorporaties meer mogelijkheden voor het bieden van ‘maatwerk'(externe link) geeft.


Eenmalige huurverlaging is andere regeling

Let op: tijdelijke huurkorting is iets anders dan de eenmalige huurverlaging waar corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur in 2021 wettelijk recht op hebben. De eenmalige (alleen in 2021 toe te kennen) huurverlaging is géén tijdelijke korting die na drie jaar weer ophoudt, maar een blijvende verlaging van je huurprijs.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

Wordt de huur hoger bij een nieuw label?

Met de rekenmethode die sinds 2021 geldt, bepalen het energielabel én de grootte van de woning samen hoeveel huurpunten (WWS-punten) een woning krijgt voor energiehuishouding. De totale WWS-punten van een woning bepalen de maximaal redelijke huur. Omdat de meeste verhuurders een lagere huur berekenen dan de maximaal redelijke huur, zal een nieuw label voor zittende huurders meestal weinig invloed hebben. Voor een nieuwe huurder kan de huur wel hoger worden bij een nieuw label.

https://www.woonbond.nl/energie/energielabels/wordt-huur-hoger-nieuw-label

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wordt de huur hoger bij een nieuw label?

Informatiekaart woningzoekenden WoCom

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Informatiekaart woningzoekenden WoCom

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

17 februari 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. 

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk

‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen

Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging

Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties blijft de eenmalige huurverlaging van kracht.

Bron: Woonbond

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021