Check huurverlaging of huurbevriezing

Eind vorig jaar maakten Aedes en de Woonbond nieuwe afspraken over huurverlaging of bevriezing voor huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur.

Vandaag publiceren we de online check waarmee huurders kunnen controleren of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing. 

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord dat eind 2018 werd gesloten is afgesproken de jaarlijkse huurstijging bij woningcorporaties gemiddeld niet boven inflatie te laten stijgen. Daarnaast is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen aanvragen. Lees meer over de afspraken over huurverlaging en bevriezing zoals die voor 2020 gemaakt zijn, of doe de online check om te kijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging of bevriezing. Als u in aanmerking komt levert de check meteen een modelbrief op die past bij uw situatie. U kunt die brief dan opsturen naar uw verhuurder.

Lokale afspraken

Het kan zijn dat uw corporatie lokaal afspraken heeft gemaakt met de lokale huurdersorganisatie die enigszins afwijken van de landelijke afspraken. Zijn er geen lokale afspraken? Dan gaan we er vanuit dat uw corporatie zich houdt aan de landelijke afspraken.

Melden

Houdt uw corporatie zich niet aan de gemaakte afspraken over huurverlaging of bevriezing? Of is uw corporatie juist bereid méér te doen dan in het Sociaal Huurakkoord is afgesproken? In beide gevallen horen we dat graag.  Doe dan een melding via ons ‘Meldformulier Sociaal Huurakkoord‘.

Coronacrisis

De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn nog ver voor de Coronacrisis gemaakt. Valt u niet onder de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord? Maar heeft u wel te maken met een inkomensval door de Coronacrisis, waardoor u in de knel komt met uw vaste lasten? Neem dan ook contact op met uw corporatie. Veel corporaties hebben aangegeven dan naar maatwerk te willen kijken.

Bron: Woonbond.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Check huurverlaging of huurbevriezing

Huur- en inkomensgrenzen 2020

De grenzen worden jaarlijks per 1 januari door de Rijksoverheid geactualiseerd. Dit zijn de nieuwe grenzen:

Maximale huurgrenzen huurtoeslag 2020
Kwaliteitsgrens (jongeren 23 jr) 432,51
Aftoppingsgrens 1+2 personen 619,01
Aftoppingsgrens 3+ personen 663,40
Maximale huurgrens 737,14
Maximale huishoudinkomens passend toewijzen 2020
Eenpersoons 23.225
Meerpersoons 31.550
Eenpersoonsouderen 23.175
Meerpersoonsouderen 31.475
Maximaal huishoudinkomen sociale huur 2020
90% Toewijzingsnorm 39.055
10% 43.574
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huur- en inkomensgrenzen 2020

Meer mensen recht op huurtoeslag

Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken?

De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig. Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.

Online rekenhulp

Om te controleren of u in 2020 toeslag kunt krijgen kunt u een proefberekening maken(externe link) op de website van de Belastingdienst. Dat doet u met een rekenhulp die u anoniem kunt invullen. U hoeft niet in te loggen met DigiD. U vult uw jaarinkomen en overige gegevens in en de rekenhulp vertelt of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De rekenhulp heeft ook een link naar een scherm waarmee u een inschatting kunt maken van uw inkomen in 2020 (uw toetsingsinkomen).

Aanvragen bij Belastingdienst

Vraag uw huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. En dus niet bij een dienstverlener of website die geld vraagt om dit voor u te doen. Om toeslag aan te vragen moet u uiteraard wél inloggen met DigiD, op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst(externe link).

Huurtoeslag is een voorschot

Het toeslagbedrag dat huurders krijgen is lang niet altijd meteen het juiste. Dat komt omdat toeslagen voorschotten zijn, betalingen vooraf dus. Op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht hebt weet de Belastingdienst pas op het moment dat uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Maar dan hebt u het voorschot al gekregen. Als dat te veel was moet u daarna weer terugbetalen.

Voorkomen dat je moet terugbetalen

Lijkt achteraf terugbetalen u niks? Maak dan meerdere proefberekeningen. Zo kunt u uitvinden welk toeslagbedrag er hoort bij een inkomen dat iets hoger is dan dat van u. Als u toeslag aanvraagt op basis van dat hogere inkomen krijgt u een lager voorschot. Blijkt achteraf dat u daardoor te weinig toeslag kreeg? Dan ontvangt u een nabetaling. Veel mensen vinden dat fijner dan achteraf terugbetalen.

Achteraf aanvragen kan ook

Wat u ook kunt doen is wachten met aanvragen tot uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Het bedrag dat u dan krijgt is gelijk goed. Huurtoeslag voor 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021. Maar soms zijn er goede redenen om juist niet te wachten. Bijvoorbeeld: u verwacht dat uw huurprijs -door de huurverhoging van 1 juli 2020- boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 uit gaat komen. In dat geval kunt u beter nu al een aanvraag doen.

(Bron: Woonbond)

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Meer mensen recht op huurtoeslag

Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023

Het kabinet wil vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen gaan afbouwen. De regeling, waarmee huurders een vergoeding krijgen voor teruggeleverde elektriciteit, wordt in negen jaar afgebouwd.

Dat kan betekenen dat de woonlasten van huurders met zonnepanelen in die periode stapsgewijs zullen stijgen, als zij met hun verhuurder daarover geen aanvullende afspraken maken.

Huidige afspraken

Wanneer een verhuurder wil investeren in zonnepanelen, dan worden er afspraken gemaakt met de huurder. De energierekening wordt lager, maar door een verhoging van de servicekosten betalen huurders mee aan de investering. Hiervoor wordt een servicecontract opgesteld. Uitgangspunt is dat de maandlasten in balans blijven en dat de huurder vrijwel altijd voordeel heeft van de nieuwe situatie.

Afbouwen salderingsregeling

Bij het maken van deze afspraken wordt rekening gehouden met de salderingsregeling die de overheid biedt. Via een nieuwe wet zal de salderingsregeling per 2023 afgebouwd worden. Daarmee wordt de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit (en daarmee de besparing op de energierekening) stapsgewijs lager, maar de servicekosten nemen niet af. De woonlasten van huurders met een servicecontract op basis van de huidige salderingsregeling, zullen daardoor stijgen.

Breek contracten open

De Woonbond vindt dat bestaande contracten opengebroken moeten worden. Afspraken tussen huurder en verhuurder moeten worden bijgesteld, zodat de woonlasten gelijk blijven. Ook bij het afsluiten van nieuwe contracten moet hier rekening mee gehouden worden. Zeker nu verhuurders steeds vaker hun woningvoorraad verduurzamen met zonnepanelen, moeten huurders hier alert op zijn. Uit de jaarlijkse benchmark van Aedes blijkt dat het aantal woningen met zonnepanelen steeg met 60.000 woningen naar in totaal nu 176.000.

NOM-woningen

Bij de zogenaamde nul-op-de-meter woningen (NOM) is het gevolg nog groter, omdat deze woningen juist heel veel zonnepanelen hebben. Effectief zijn het dan zelfs geen echte NOM-woningen meer. Woningcorporaties kunnen bij deze woningen een speciale energieprestatievergoeding (EPV) vragen. De Woonbond vindt daarom dat deze EPV ook stapsgewijs afgebouwd moet worden vanaf 2023.  

Bron: Woonbond

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023

De beste wensen voor 2020

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2020, ook dit jaar staan we weer graag voor u klaar!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor De beste wensen voor 2020