Jaarvergadering d.d. 9 mei 2023

Bewonersraad Laarbeek probeert zo goed mogelijk de belangen van de Laarbeekse huurders van WoCom te behartigen. Om dat te kunnen doen, kunnen we niet zonder de input van deze huurders. Op 9 mei heeft de Jaarvergadering plaatsgevonden. De avond werd begeleid door de bekende Helmondse cabaretier Joop Vos, die de avond met een cabareske samenvatting in een lied over Laarbeek afsloot. Er waren 50 huurders.

Hans van den Eventuin, voorzitter Bewonersraad Laarbeek, vertelde wat de raad afgelopen jaar voor huurders heeft gedaan. Vervolgens was er een gesprek aan de hand van stellingen met huurders, bestuur van de Bewonersraad, Woonbond, gemeente en WoCom rondom twee thema’s: Wonen in Laarbeek en Energiearmoede.

Om de druk op de woningmarkt te verminderen werd de doorstromingsmaatregel van WoCom genoemd, waarbij ouderen met voorrang kunnen verhuizen naar een appartement. Meer mensen zouden deze regeling gebruiken, wanneer dit kan tegen dezelfde huurprijs als in hun huidige woning. Verder zijn oplossingen bedacht in het splitsen van woningen en gebruik van de mogelijkheid om een kamer te verhuren.

Met betrekking tot energie werd ingezoomd op plaatsing van zonnepanelen op appartementengebouwen. Wanneer 70% van de bewoners voor akkoord tekent, wordt bekeken of dit (technisch) kan worden uitgevoerd, aldus Wocom.

De avond werd afgesloten met een verfrissende energiequiz vanuit de Woonbond en een gezellig hapje en drankje.

Bestuur Bewonersraad Laarbeek

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering d.d. 9 mei 2023

P E R S B E R I C H T HUURDERSAVOND 9 MEI 2023

Als bewonersraad Laarbeek van woningcorporatie WoCom behartigen wij de belangen van al onze bewoners. Om dat zo goed mogelijk te doen proberen we regelmatig met onze achterban van gedachten te wisselen.

Door Corona kon dat de afgelopen niet of minimaal. Maar nu het weer kan organiseren we op dinsdag 9 mei 2023 weer een avond voor alle huurders van WoCom binnen Laarbeek.

Doel van de avond is om te horen van onze bewoners hoe zij denken over lopende zaken, maar ook over een aantal actuele onderwerpen.

Natuurlijk kijken we eerst even terug naar wat we gedaan hebben de afgelopen jaren. We waren wel actief, maar minder zichtbaar, waardoor een uitgebreide toelichting op onze activiteiten op zijn plaats is.

Daarna willen we graag de discussie en het gesprek aangaan met onze bewoners over twee inhoudelijke thema’s.

Het eerste onderwerp is de toekomst van wonen in Laarbeek. Waar is behoefte aan? Wat is realiseerbaar? Waar liggen de pijn- en knelpunten?

Het tweede onderwerp is de energiearmoede. Zijn we ons bewust van de kosten van energie? Hoe en wat kunnen we besparen? Hoe houden we bewoners uit de ‘gevarenzone’? Hoe bieden we oplossingen en hulp?

De discussie zal plaatsvinden met deskundigen op het podium en met alle deelnemers in de zaal. De discussie wordt geleid door de bekende Helmondse cabaretier Joop Vos. Hij zal de avond ook afsluiten met een cabareteske terugblik op het programma en alles wat besproken is.

Huurdersavond van corporatie WoCom Laarbeek op dinsdag 9 mei 2023 vanaf 19 uur in Zaal D. v.d. Burgt aan het Heuvelplein in Beek en Donk

We vinden het fijn als u zich aanmeldt via info@bewonersraadlaarbeek.nl,

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor P E R S B E R I C H T HUURDERSAVOND 9 MEI 2023

Van groot naar beter wonen!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Van groot naar beter wonen!

Enquête gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Vanaf dinsdag 24 januari tot en met dinsdag 14 februari de vragenlijst ten behoeve van de gebiedsvisie van Aarle-Rixtel online.

U kunt deze vragenlijst invullen in de genoemde periode door te klikken op deze link: https://www.survio.com/survey/d/gebiedsvisie-Aarle-Rixtel

Wilt u (indien u de mogelijkheid heeft) de link ook plaatsen op uw website/social media kanalen zodat we een zo groot mogelijk bereik krijgen. De link doorsturen naar mailingslijsten mag natuurlijk ook. Hopelijk kunnen we zo een zo groot mogelijk bereik krijgen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Enquête gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Oproep deelnemers werkgroep gebiedsvisie Aarle-Rixtel

Inwoners van Aarle-Rixtel gezocht!
Binnenkort gaat woningcorporatie woCom een gebiedsvisie opstellen voor Aarle-Rixtel. Het doel van de gebiedsvisie is om te kijken wat goed gaat in Aarle-Rixtel, wat er beter kan en hoe we dat kunnen aanpakken. Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals participatie van bewoners, zorg voor bewoners, openbare ruimte, voorzieningen in het dorp en woningen en woningvoorraad. Hoe is het gesteld met de bebouwde omgeving? En met de leefbaarheid? Wat zijn de sterktes en de zwaktes en waar liggen kansen en bedreigingen?

WoCom werkt hierbij samen met de gemeente Laarbeek, Bewonersraad Laarbeek, dorpsplatform Aarle-Rixtel, de Zorgboog, LEVgroep en andere belanghebbenden.

Graag nodigen we inwoners van Aarle-Rixtel (zowel huurders, als woningeigenaren) uit om met ons mee te praten. U weet als ervaringsdeskundige op het gebied van wonen en de woonomgeving het beste wat er speelt en wat er kan worden verbeterd. Allereerst door het invullen van een enquête, waarmee in beeld gebracht wordt wat goed en wat minder goed gaat in uw wijk. Daarna zal er een (avond)bijeenkomst plaatsvinden waarin we samen oplossingen gaan bedenken. Dit alles wordt vastgelegd in een document wat verspreid wordt onder de inwoners van Aarle-Rixtel. Uw inbreng is belangrijk voor een goede gebiedsvisie! Ook als u bijvoorbeeld alleen de enquête in wilt vullen, is uw hulp zeer welkom!

Bent u (of kent u) een enthousiaste inwoner uit Aarle-Rixtel? En denkt u graag mee over wat er beter kan met betrekking tot wonen en de woonomgeving? Meldt u dan aan bij Ankie Verspeek van woCom vóór 31 december aanstaande via: a.verspeek@wocom.nl of 0493-49 76 05. De volgende gegevens ontvangen we graag bij uw aanmelding: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Geeft u ook aan of u alleen de enquête wilt invullen of ook wilt deelnemen aan de bijeenkomst. Indien u zich eerder heeft aangemeld hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Oproep deelnemers werkgroep gebiedsvisie Aarle-Rixtel